Skatterådgivning

Skatterådgivning

Alt for mange indehavere af virksomheder og erhverv bruger alt for meget tid på selv at stå for bogholderi, regnskab, moms og skattemæssige opgørelser. Selvom man er en dygtig forretningsmand eller forretningskvinde, er dette ikke ensbetydende med at man er dygtig til revision, regnskab, bogføring, lønsedler, momsangivelser og skatteopgørelser. Derfor er det for uhyre mange forretningsfolk et nyttigt sparetips at bruge en revisor, gerne en statsautoriseret revisor, til særligt skatterådgivning.

Skatterådgivning fra statsautoriseret revisor

Ved at få skatterådgivning på en professionel fagmand som en statsautoriseret revisor, sparer virksomhedsejeren ikke blot tid, der opnås samtidig større sikkerhed for at skatteopgørelsen er korrekt. Denne større sikkerhed for at skatteopgørelsen er korrekt betyder at der er mindre risiko for at blive udtrukket til gennemgang, et såkaldt torskegilde, af SKAT, eller af skattevæsenet. Herved opnås igen en tidsbesparelse, da en gennemgang fra SKAT kan koste virksomhedsejeren meget tid. Endelig giver skatterådgivning den måske største fordel, at skatterådgivning kan sikre din virksomhed og dig som virksomhedsejer alle de skattefradrag du kan få – og dermed er honorar til statsautoriseret revisor for skatterådgivning formentligt hurtigt mere end indtjent alene i skattebesparelser. Grunden til at statsautoriseret revisor kan finde skattefradrag du formentligt aldrig selv finder, er at statsautoriseret revisor er uddannet i landets skattelove såsom afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven mv. Disse love kan du selv finde på internettet, men et er at finde dem, noget andet er at forstå skattelovene og bruge disse skatteregler til egen fordel. Når du selv forsøger at lave en skatteopgørelse og finde skattefradrag i stedet for at købe skatterådgivning fra statsautoriseret revisor, svarer det i princippet til at give en statsautoriseret revisor en hammer i hånden og antage at statsautoriseret revisor nu er blevet tømrer og dermed er i stand til at bygge en bolig, anlægge have fordi statsautoriseret revisor har fået en skovl og en trillebør osv. Der findes selvfølgelig statsautoriserede revisorer der er ganske udmærkede gør-det-selv-folk hvad angår bolig og have, men som udgangspunkt er statsautoriseret revisor markant bedre til skatterådgivning da skatterådgivning ligger inden for statsautoriseret revisors naturlige arbejdsområde.

Når skatterådgivning fra statsautoriseret revisor ikke er nok

Der findes ufatteligt mange og komplicerede skattelove i Danmark. Dette gælder eksempelvis inden for boligområdet, hvor afskrivningsloven fungerer sammen med ejendomsavancebeskatningsloven. Det betyder, at der kan foretages skattefradrag ved skattemæssige afskrivninger på visse boliger og ejendomme – men kun på noget af kostprisen. Der er f.eks. ikke skattefradrag i form af skattemæssige afskrivninger på have og grund. Derudover skal der opgøres ejendomsavancebeskatning på fortjenesten på visse boliger – og denne ejendomsavance opgøres efter forskellige skattemæssige principper afhængigt af hvornår boligen er købt. Og når boligen sælges er det ikke nok at opgøre ejendomsavancebeskatning, her kan der også blive tale om genbeskatning af de tidligere foretagne skattefradrag ved brug af skattemæssige afskrivninger – dette benævnes skattemæssigt genvundne afskrivninger. Og så er vi ikke engang begyndt at omtale domspraksis mv. Derfor er det uhyre vigtigt at få den rigtige skatterådgivning. Som udgangspunkt bør skatterådgivning købes hos virksomhedens statsautoriserede revisor, da statsautoriseret revisor er god til at kombinere skatterådgivning med forretningens øvrige driftsmæssige forhold. Der findes dog tilfælde hvor statsautoriseret revisor vælger at konsultere en skatteekspert fra en skatteafdeling, i stedet for selv at give skatterådgivning. Der findes skatteeksperter, som har specialiseret sig i et enkelt delområde af skattelovgivningen såsom salg af boliger. En sådan skatteekspert er verdensmester i at give skatterådgivning indenfor netop dette ene skattemæssige område, men er sjældent kompetent til at give skatterådgivning i øvrigt. Herudover er en sådan skatteekspert eller skattekonsulent sjældent god til at se det store billede, ligesom en skatteekspert normalt ikke samtidig er momsekspert. Ved boliger er det derfor ikke unormalt at skatterådgivning ydes af et team, hvor statsautoriseret revisor er projektstyrer og sørger for at teamets samlede skatterådgivning er brugbart for erhvervsvirksomheden, mens skatteeksperten giver skatterådgivning indenfor ejendomsavancebeskatning og genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven, mens en momsekspert giver momsrådgivning om de momsmæssige konsekvenser ved salg af den konkrete bolig. Statsautoriseret revisor er dermed mere generalist indenfor skatterådgivning og momsrådgivning, mens skatteeksperter er specialist indenfor skatterådgivning og momsekspert er specialist inden for momsrådgivning. Derfor har en statsautoriseret revisionsvirksomhed normalt en skatteafdeling og en momsafdeling, således et statsautoriseret revisionsaktieselskab har mulighed for at tilbyde professionel skatterådgivning af meget høj kvalitet.

I ovenstående gennemgang er det antaget at skatterådgivning fra den ene statsautoriserede revisor svarer til skatterådgivning fra en anden statsautoriseret revisor. Ligesom én mekaniker kan være bedre end en anden mekaniker, er der også forskel på kvaliteten af skatterådgivning fra forskellige statsautoriserede revisorer. Derfor bør man altid indhente reference på en statsautoriseret revisor inden man beslutter sig for at vælge denne statsautoriserede revisor til skatterådgivning, således man sikrer sig den bedst mulige skatterådgivning. Nogle statsautoriserede revisorer interesserer sig mere for skatterådgivning end andre statsautoriserede revisorer gør, og førstnævnte statsautoriserede revisorer er normalt bare bedre til at finde skattefradrag og skattebesparelser – og derfor bør du selvfølgelig købe skatterådgivning af den mest