Spar med naturgas

Naturgasfyr hvordanKunne du tænke dig at spare penge på varmeregningen ved at skifte dit gamle oliefyr ud med et naturgasfyr? Alt efter størrelsen på dit hus, hvor godt det er isoleret og, hvor mange I bor i det, kan besparelsen nemlig være stor ved en sådan udskiftning. Eller vil du gerne have et naturgasfyr i dit nybyggede hus? Ved begge scenarier er der nogle aspekter, du skal være opmærksom på, inden du kommer for langt i planlægningen. Dem kommer vi ind på her.

Den første ting du skal undersøge, når du går med tanker om at skifte dit oliefyr ud med et naturgasfyr er, om der overhovedet er nedlagt naturgas, der hvor du bor. Naturgassen er efterhånden ret udbredt her i landet, men alligevel kan det være et problem, hvis dit hus ligger i et område, som ikke er så tætbefolket. I de tyndtbefolkede områder er der desværre af og til langt til den nærmeste naturgasledning, og det er derfor ikke muligt at få naturgas indlagt.

Må du installere et naturgasfyr?

Hvis du har et nyt hus, kan der også være forhindringer, der gør, at du må droppe tanken om et naturgasfyr som varmekilde. Fra d.1-1-2013 blev installeringen af oliefyr og naturgasfyr i et nyt hus nemlig forbudt. I nogle tilfælde kan man dog få dispensation fra forbuddet, hvad angår naturgasfyr. Det vil ofte være muligt, hvis du bor i et område, der er tyndtbefolket og, hvor adgangen til fjernvarme derfor er udelukket. I tillæg skal det fra kommunal side være besluttet, at boligerne skal have mulighed for naturgas på individuel basis. Så hvis du går med tanker om at installere et naturgasfyr i dit nye hus, er det anbefalelsesværdigt at kontakte den kommune du bor i.

Hvad består naturgas af?

Den naturgas, der anvendes til naturgasfyr består hovedsagelig af metan. Når naturgassen brændes af, er det primært CO2 (kuldioxid) og vand, der udledes. Selvom der udledes CO2 ved afbrænding af naturgas er den mængde, der udledes langt mindre end den mængde, der udledes, når kul og olie brændes af. Et naturgasfyr er således et mere miljørigtigt valg end et oliefyr – og i tillæg får du billigere varme.

Hvordan virker et gasfyr?

Der er to hovedbestanddele i et gasfyr. Der er en kedel, der varmer radiatorvandet op og en brænder, der brænder gassen af. Ved de første gasfyr, der blev taget i brug blev en brænder monteret på en kedel direkte. I dag er naturgasfyret dog udformet så, der er en kasse, der skjuler dette. Når man har et naturgasfyr, er det afbrændingen af gassen, der opvarmer dit hus. Gassen antændes i fyrets brænder og brænder derefter i kedlen, hvorved vandet til radiatorerne eller gulvvarmen i dit hus opvarmes. Ud over radiatorvandet varmes dit brugsvand også op og giver dig varmt vand.

Et gammelt og et nyt system

Der er to typer af gasfyr. Den ene slags har et lukket forbrændingskammer og den anden slags har et forbrændingskammer, der er åbent. Det system med det åbne brændkammer, hvor luften til forbrændingen kommer fra samme rum, som fyret står i, er dog et forældet system, der kun ses ved ældre gasfyr. Det er ikke tilladt at montere gasfyr med åbne forbrændingskamre mere. Det naturgasfyr du eventuelt skal investere i har således et lukket forbrændingskammer. Her ledes den luft, der skal anvendes under forbrændingsprocessen ind af et rør ude fra det fri. Røret er et dobbeltrør og ”røgen” ledes således væk gennem det andet.
Se eventuelt dagsaktuelle priser på nye kondenserende naturgasfyr her

Hvordan leveres naturgassen?

Gassen ledes gennem rør, der er lagt ned i jorden. Rørene begynder ved de naturgasfelter, der er i Nordsøen og løber helt hen til dit gasfyr. De primære rør – hovedledningerne – der går fra Nordsøen og ud i hele Danmark er store rør, hvor der er et stort tryk. De rør, der leder gassen fra de store rør og ud til de enkelte boligområder er mindre og har et lavere tryk. Naturgassens rejse fra Nordsøen til dit gasfyr tager 5-6 dage